Pum budd poteli gwydr yn y farchnad becynnu

Ar hyn o bryd, ym maes pecynnu'r farchnad ddomestig, mae deunyddiau pecynnu deunyddiau amrywiol, yn enwedig pecynnu poteli plastig (strwythur: resin synthetig, plastigydd, sefydlogwr, lliw), yn meddiannu hanner y farchnad pen isel yn y diwydiant diod. Jiangshan, yn bennaf oherwydd cost isel, cludiant ysgafn, ac ailgylchu poteli plastig yn gyfleus. Maent yn boblogaidd iawn ymhlith ffatrïoedd diod. Mae problem ffenol A (Emerson) mewn poteli plastig sydd wedi cael eu dinoethi dro ar ôl tro hefyd yn achosi i fwy a mwy o ddefnyddwyr (Defnyddwyr) dalu mwy o sylw i ddiodydd sydd wedi'u pecynnu mewn poteli gwydr pan fyddant yn dewis diodydd i'w bwyta, oherwydd bod pecynnu poteli gwydr nid yn unig yn dangos awyrgylch uwch, ond hefyd wedi pasio Archwiliad yr adran arolygu ansawdd genedlaethol (tōng guò) yn ddeunydd pecynnu y mae defnyddwyr yn ymddiried ynddo.

Mae colli cwsmeriaid yn raddol wedi ennyn gwyliadwriaeth cwmnïau diod sydd wedi bod yn defnyddio poteli plastig ar gyfer pecynnu. Mae rhai gweithgynhyrchwyr â golwg pell wedi cefnu ar boteli plastig ac wedi newid i becynnu poteli gwydr. Er y bydd yn cynyddu costau cynnyrch ar y dechrau, bydd gan y farchnad gyfnod penodol o addasu. Mae ystyriaeth hirdymor yn werth chweil. Os yw cwmnïau traddodiadol eisiau ennill y farchnad am amser hir, rhaid iddynt drawsnewid ac addasu yn unig. Gall calonnau pobl ennill y farchnad. Rhaid i'r rheswm pam y bydd pecynnu gwydr yn ennill rhan fawr o'r gyfran o'r farchnad yn raddol ac yn cael ei ffafrio gan gwmnïau pecynnu gael ei fanteision.

Gadewch imi gyflwyno i chi beth yw manteision pecynnu poteli gwydr:

(1) Mae gan y deunydd gwydr briodweddau di-blwm a diniwed, ac mae ganddo hefyd nodweddion rhwystr da, a all atal ocsidiad ac erydiad y gwrthrychau yn y botel gan amryw o nwyon, a gall atal anwadalrwydd y cynnwys yn effeithiol. Mae'r cynhwysion yn anweddu i'r awyrgylch;

(2) Gellir ailgylchu a defnyddio poteli gwydr dro ar ôl tro, gan leihau cost pecynnu ar gyfer mentrau;

(3) Gall y gwead gwydr tryloyw wrthdroi lliw cynnwys y botel yn hawdd. Potel wydr cynhwysydd pecynnu diod traddodiadol fy ngwlad, mae gwydr hefyd yn fath o ddeunydd pacio sydd â hanes hir. Gyda llawer o ddeunyddiau pecynnu yn arllwys i'r farchnad, mae cynwysyddion gwydr yn dal i fod mewn safle pwysig mewn pecynnu diod, sy'n anwahanadwy oddi wrth ei nodweddion pecynnu na all deunyddiau pecynnu eraill eu disodli.

(4) Mae'r botel wydr yn ddiogel ac yn hylan, yn ddiniwed ac yn ddiniwed, mae ganddi wrthwynebiad cyrydiad da ac ymwrthedd cyrydiad asid, ac mae ganddo fanteision pecynnu arbennig i'r diwydiant gwin, y diwydiant llaeth, y diwydiant olew bwytadwy, y diwydiant diod, ac ati, sy'n arbennig o addas ar gyfer asidedd. Sylweddau, fel llysiau a diod, pecynnu finegr bwytadwy;

(5) Yn ogystal, oherwydd bod poteli gwydr yn addas ar gyfer masgynhyrchu llinellau cynhyrchu awtomatig mentrau, mae datblygu technoleg ac offer llenwi awtomatig poteli gwydr domestig hefyd yn gymharol aeddfed, ac mae gan becynnu poteli gwydr fantais gynhyrchu fawr iawn yn y cartref. a marchnadoedd tramor.

Ee:

Yn ein bywydau, mae cwrw yn ddiod arbennig o boblogaidd oherwydd nad yw ei radd mor uchel, ac mae'n blasu'n llyfnach a blasus, ac nid yw'n hawdd meddwi os ydych chi'n ei yfed. Ar yr un pryd, mae cwrw wedi'i lenwi â rhai swigod. , Mae'n gwneud iddo flasu'n well, ac mae'n cael mwy o ymateb ar flaen y tafod, felly ar ôl dod i mewn i'n gwlad, mae'r gwin wedi gafael yn gyflym yn y bobl ifanc. Mae'r farchnad alcohol wedi bod yn hoff o lawer o bobl ifanc, ond os ydych chi am gludo cwrw i Amryw o leoedd mae'n rhaid bod angen amrywiaeth o ddeunydd pacio hefyd. Mae dau becyn cwrw cyffredin ar y farchnad, un yw cwrw mewn poteli gwydr, a'r llall yw cwrw mewn caniau. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau? Ar y dechrau, mae'n rhaid bod llawer o bobl ifanc wedi meddwl nad oes gwahaniaeth rhwng y ddau, dim ond oherwydd bod y deunyddiau'n wahanol. Mewn gwirionedd, os ydych chi'n gwybod y rheswm y tu ôl iddo, amcangyfrifir na fyddwch chi'n prynu cwrw anghywir os byddwch chi'n yfed cwrw yn y dyfodol.

Rydym i gyd yn gwybod nad oedd rhyw ddwsin o flynyddoedd cyn plentyndod pawb, llawer o ganiau ar y farchnad mor boblogaidd, felly roedd y farchnad gwrw ar y farchnad bryd hynny, cwrw potel wydr oedd y brif ffrwd, a dros y deng mlynedd diwethaf, caniau can cwrw gwydr a ddisodlir yn raddol. Yn silffoedd neu siopau archfarchnadoedd, rydyn ni'n aml yn gweld cwrw mewn caniau. Oherwydd ei gost isel, pwysau ysgafn, yn hawdd i'w gario, gall gynnal gwell uniondeb wrth ei gludo, felly mae caniau o gwrw yn boblogaidd ymhlith llawer o bobl. Wedi'i chwilio ar ôl.

Ond os yw'r system gynhyrchu amaethyddol yn mynd i rai bariau bragu crefft pen uchel, fe welwch bob math o gwrw ar y silffoedd, mae bron pob un ohonynt yn boteli gwydr, ac anaml y byddwch chi'n gweld cwrw mewn caniau, felly cwrw mewn poteli gwydr ar hyn o bryd. hefyd wedi dod yn gyfystyr â chwrw o ansawdd uchel. Beth sy'n digwydd? Mae'n ymddangos bod cwrw yn cael ei eplesu yn wreiddiol o germ gwenith, felly mae carbon deuocsid neu nitrogen yn cael ei ychwanegu i roi pwysau arno wrth lenwi, ac mae'r ocsigen yn y botel yn cael ei ollwng cymaint â phosibl.

Felly, o ddeunyddiau'r caniau a'r poteli gwydr, gallwn weld pa effaith gwasgu sy'n well. Mae trwch amlwg y botel wydr yn fwy ac yn gryfach na'r caniau. Mae'r pwysau y gall ei ddwyn yn llawer mwy na phwysau'r caniau. , Pan gynyddir y pwysau, gellir ychwanegu gwasgedd uwch, fel y gellir amddiffyn ansawdd cwrw yn well. Ar ben hynny, mae gwydr yn wreiddiol yn ddeunydd sydd â phriodweddau cemegol sefydlog iawn, ac nid yw'n adweithio'n gemegol gyda'r cwrw yn y botel. Fodd bynnag, mae'r caniau yn gyffredinol wedi'u gwneud o aloi alwminiwm-haearn fel deunyddiau crai. Efallai y bydd rhai yn digwydd pan ddônt i gysylltiad â chwrw. Mewn ymateb, dros amser, bydd blas cwrw yn newid yn fawr iawn, gan wneud i'r cwrw flasu'n ofnadwy a hyd yn oed metelaidd.

Felly os ydym yn yfed cwrw dim ond er hwylustod a chyflymder, ac nid ar gyfer y rhai sydd â chymwysterau cwrw cyfoethog, o dan amgylchiadau arferol, rydym yn dewis cwrw tun, oherwydd nid oes gennym gymaint o drywydd ansawdd cwrw, ac nid ydym yn yfed cymaint. Byddwch yn fwy penodol. Fodd bynnag, os nad ydych yn ystyried pwysau a hygludedd, o safbwynt blasu cwrw, mae cwrw mewn poteli gwydr yn well na chwrw mewn caniau. Felly, os ydym am flasu ansawdd a chysyniad cwrw, mae'n well dewis cwrw o ansawdd uchel mewn poteli gwydr.


Amser post: Hydref-16-2020